Sigortacılık Terimleri

Venedikçe sicurtà, yani ilk anlamıyla “güvenlik, emniyet”, ikinci anlamıyla ise “kaza veya kayıp ihtimaline karşı ayrılan emniyet akçesi” sözcüğünden alıntıdır. Yine Venedikçe sözcük olan Latince securitas “güvenlik, emniyet” sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince sēcūrus “endişesiz, kaygısız, güvenli” sözcüğünden türetilmiştir.